Nastavení > ÚČTY > Dětský koutek

Jak aktivovat Dětský koutek?
Nastavení > ÚČTY > Dětský koutek > Zapnuto > Další
vyberte Hry, Hudba, Videa, Aplikace > Další
možnost nastavit heslo nebo > Přeskočit
Přizpůsobit – Zadat název dětského koutku
Pozadí Světlé nebo Tmavé
Barva motivu
a dokončit.
Lze i přidat z nastavení Dětského koutku dlaždici na obrazovku Start.

wp_ss_20151213_0043 wp_ss_20151213_0027 wp_ss_20151213_0028 wp_ss_20151213_0029 wp_ss_20151213_0030 wp_ss_20151213_0034 wp_ss_20151213_0031 wp_ss_20151213_0032 wp_ss_20151213_0042

Jak spustit Dětský koutek?
Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ telefon probudíte.
Na Zamykací obrazovce se posuňte vlevo.
Lze i přidat z nastavení Dětského koutku dlaždici na obrazovku Start.

Jak opustit Dětský koutek?
Z obrazovky Dětský koutek krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ vypne se displej.
Opětným krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ telefon probudíte.
Posuňte prst nahoru po zamykací obrazovce.
Na Zamykací obrazovce posuňte vlevo.

Jak vypnout Dětský koutek?
Nastavení > ÚČTY > Dětský koutek > Vypnuto