Nastavení > ÚČTY > Koutek s aplikacemi

Jak aktivovat Koutek s aplikacemi?
Nastavení > ÚČTY > Koutek s aplikacemi > Aplikace
vyberte aplikace a dole potvrďte na hotovo
Koutek a aplikacemi lze připnout na Start
a dokončíte kliknutím opět dole na spustit.

Nastavení > ÚČTY > Koutek s aplikacemi
wp_ss_20151213_0035 wp_ss_20151213_0036 wp_ss_20151213_0037 wp_ss_20151213_0038
Jak spustit Koutek s aplikacemi?
Z obrazovky Start kliknutím na vytvořenou dlaždici Koutek s aplikacemi.

Jak opustit Koutek s aplikacemi?
wp_ss_20151213_0039

 

Podržte tlačítko NAPÁJENÍ jako když chcete telefon vypnout, objeví se vypínací obrazovka.
Použijte nahoře “potažením prstem doprava ukončíte Koutek s aplikacemi“, níže je známé “posunutím dolů vypnete telefon“.
Takto opustíte Koutek s aplikací a vrátíte se zpět na obrazovku Start.