Zkontroluje dostupnost aktualizace z Windows Phone 8.1 na Windows 10 Mobile. UpdateAdvisor zkontroluje dostupnost a popřípadě uvolní místo pro aktualizaci z Windows Phone 8.1 na Windows 10 Mobile.  Uvolnit místo pro aktualizaci tak, že doporučí soubory, které budou přesunuty na kartu SD nebo OneDrive a uvolní se tak místo pro aktualizaci. Po dokončení aktualizace přesune soubory zpět do telefonu.

 wp_ss_20160115_0012 wp_ss_20160115_0008 wp_ss_20160115_0009
UpdateAdvisor umožňuje:
přesouvat skladby a podcasty
obrázky a videa
přesun na kartu SD nebo OneDrive
odstranit skladby, podcasty, obrázky a videa z telefonu