Již dříve jsem oznámili, že „Surface Phone“ může přijít na jaře roku 2017 a že toto zařízení představí novou strategii. Podpora W10M pouze pro USA, Velkou Británii, Polsko a západní Evropu.

Podle interního dokumentu od Microsoftu zasílaného jeho partnerům který získal Windows Central, se Microsoft s Windows 10 Mobile zaměří pouze na tyto základních trhy v USA, Velké Británii, Francii, Německu, Polsku, Austrálii, Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku a Švýcarsku.
Chybí Česká Republika, která měla slabé ale stále stoupající prodeje Lumií, pochopitelné je vyřazení Indie a Brazílie kde prodeje rapidně klesly.
Microsoft vidí budoucnost W10M v Continuum, zaměření se na firemní klientelu a bezpečnost. Již zapomněli na Windows Mobile 6.x, Windows Phone 7, 40% telefonů s Windows Phone 8.1 odříznutých od plánované aktualizace na W10M. Zaměření na firemní klientelu a bezpečnost prosazovalo BlackBerry a jak dopadlo (bezpečný Android neexistuje a není to možné již z podstaty operačního systému).

Citace ze získaného dokumentu:
Here is what Microsoft is telling their own partners about their plans, and it is quite unequivocal:

I want to assure you that your investment in Windows phones is not at risk. The mobility of the Windows 10 experience remains core to our More Personal Computing ambition. We will continue to support and update the Lumia devices that are currently in the market, and the development of Windows 10 phones by OEMs, such as HP, Acer, Alcatel, VAIO, and Trinity; as well as develop great new devices. We’ll continue to adapt Windows 10 for small screens. We’ll continue to invest in key areas – security, management, and Continuum capabilities – that we know are important to commercial accounts and to consumers who want greater productivity. And we’ll help drive demand for Lumia devices.

Chci vás ujistit, že vaše investice do Windows telefonů není v ohrožení. Mobilita Windows 10 zážitku zůstává jádrem našich více osobních počítačů ambicí. Budeme i nadále podporovat a aktualizovat zařízení Lumia, které jsou v současné době na trhu, a vývoj Windows 10 telefonů od výrobců zařízení, jako je HP, Acer, Alcatel, VAIO, a Triniti; stejně jako rozvíjet skvělé nové zařízení. Budeme i nadále přizpůsobovat Windows 10 pro malé obrazovky. Budeme i nadále investovat do klíčových oblastí – zabezpečení, řízení a kontinua schopnostmi – které známe jsou důležité pro komerční účty, tak i spotřebitelům, kteří chtějí vyšší produktivitu. A my vám pomůžeme poptávku jednotky pro zařízení Lumia.

Další text ze získaného dokumentu:
Již dříve jsem oznámili, že „Surface Phone“ může přijít na jaře roku 2017 a že zařízení by odráželo tuto novou strategii.
Text ,,může přijít,, je nicneříkající, může ale nemusí …