Červnová aktualizace Windows 10 Mobile na verzi 10.0.10586.420.

Tato aktualizace zahrnuje zlepšení spolehlivosti, výkonu a stability operačního systému. Aktualizace neobsahuje žádné nové funkce operačního systému.

Mezi hlavní opravy vylepšení v této verzi patří:
Opravena chyba, která způsobovala ukončení vyzvánění příchozího hovoru při příchozí zprávou SMS.
Opravena chyba, která způsobovala u některých telefonů nemožnost znovu přidat primární účet Microsoft bez resetu po aktualizaci ze systému Windows Phone 8.1.
Opravena chyba, která způsobovala nesprávnou funkčnost u VPN při přepínání mezi různými síťovými rozhraními (například přepínání mezi Wi-Fi a celulární).