Přizpůsobení Vypnutí displeje.

wp_ss_20160325_0120

 

Nastavení > Přizpůsobení > Zamykací obrazovka
– Vypnutí displeje, možnosti 30 sekund,
1, 3, 5, 15, 30 minut nebo Nikdy.