ZTE Tania,
částečná rozborka.
Foto.

PIC004 PIC005 PIC007 PIC008 PIC010 PIC011 PIC013 PIC015

Publikováno 19.3.2013 na MiHaS.cz