Windows 10 Mobile Feature 2 Insider Preview build 15208.

co je opraveno:
Opravili jsme problém, kdy někteří pracovníci nebyli schopni otevřít možnost nastavení na stránce nastavení Bluetooth připojení UX stránky nebo „Přidat Bluetooth nebo jiná zařízení“.
Opravili jsme problém, který měl za následek neočekávané ~ 20 sec přidávané do procesu vypnutí telefonu kvůli zablokování, pokud jste se pokusili ukončit brzy po přepnutí z jedné sítě do druhé.

 
známé problémy:
Malé procento zařízení zaznamenalo ztrátu zpráv při zálohování a obnovení databáze zasílání zpráv.
U autorských práv je opraveno chybné datum, nastavení > systém > o. To ukazuje jako 2016, kdy by mělo být 2017.
V některých případech WeChat aplikace může selhat při spuštění.