Windows 10 Mobile Feature 2 Insider Preview build 15223.

co je opraveno:
Opravili jsme problém, kde byl první profil VPN zobrazen na stránce nastavení VPN prostřednictvím nastavení > síť a bezdrátové připojení > VPN.
Opravili jsme problém, kde bylo v čínštině nebo japonštině zkomoleno časové pásmo schůzky.
Na základě názorů insiderů jsme změnili „Phone Update“ na „Windows Update“ v části Nastavení > Aktualizovat & bezpečnost.

 

známé problémy:
V některých případech může aplikace WeChat selhat při spuštění.