Windows 10 Mobile (Technical Preview) build 10.0.10586.242.

Pouze opravy současných funkci:
vylepšení spolehlivosti, výkonu a stability operačního sytému.
Doporučený postup:
reset do továrního nastavení a následný update na W10M bez obnovy ze zálohy.