Nový build 14267.1004 z Windows 10 Mobile Redstone pouze opravuje některé chyby předchozího buildu,
především u některých Lumií 550 které nešly nabíjet, detekci nabíječky a připojení k pc. Lumii 550 lze již nabíjet.